تبلیغات
................. "روانشناسی برتر"...............

................. "روانشناسی برتر"...............
آدما رو با خودشون تنها نزارین چون توی تنهاییشون دنیایی رو میسازن که شما دیگه توش جایی ندارین. 
نظر سنجی
میزان رضایتمندی شما از مطالب وبلاگ


صفحات جانبی
تغییرات در ساختار بدن

نوباوگان به صورت جهش های کوچک رشد می کنند در یک تحقیق در 21 ماه اول زندگی نوباوه 7تا 63 روز رشد نداشته است بعد در یک دوره 24 ساعته 5/1 سانتیمتر به قد آنها اضافه شده است .

قبل ازجهش نوباوه تحریک پذیر شده و گرسنه بوده است

.واضح ترین تغییر رشد اینست که بچه به شکل گرد  و گوشتالو در می آید که به این افزایش اولیه چربی بچه گویند که در 9 ماهگی به اوج خود رسیده وبه نوباوه کمک  میکند تا دمای ثابت بدن خود را حفظ  کند .

فصل چهارم

تغییرات در ساختار بدن

نوباوگان به صورت جهش های کوچک رشد می کنند در یک تحقیق در 21 ماه اول زندگی نوباوه 7تا 63 روز رشد نداشته است بعد در یک دوره 24 ساعته 5/1 سانتیمتر به قد آنها اضافه شده است .

قبل ازجهش نوباوه تحریک پذیر شده و گرسنه بوده است

.واضح ترین تغییر رشد اینست که بچه به شکل گرد  و گوشتالو در می آید که به این افزایش اولیه چربی بچه گویند که در 9 ماهگی به اوج خود رسیده وبه نوباوه کمک  میکند تا دمای ثابت بدن خود را حفظ  کند .

تفاوتهای فردی و گروهی

در نوباوگان دخترها ازپسرها  نسبت چربی  به عضله  آنها بیشتر است

 کودکان  هم سن از نظر سرعت رشد جسمانی نیزمتفاوتند.

بهترین  راه برآورد کردن برای  پختگی جسمانی کودک  استفاده  از سن استخوانبندی  است که مقیاسی برای رشد استخوان که از استخوانهای  بلند با اشعه  ایکس عکس میگیرند و سن استخوانبندی را تعیین میکنند

تغیرات درتناسب بدن

اولین الگو گرایش  سری- پایی است در طول دوره پیش از تولد سر از قسمت پایین تر بدن  سریعتر رشد میکند دومین الگو گرایش مرکزی- پیرامونی است که رشد از مرکز بدن به  سمت بیرون پیش میرود در دوره پیش از تولد ابتدا سر سینه و بالا تنه و بعد دستها وپاها رشد میکنند

رشد مغز

در اوایل رشد مغز از هر اندام دیگر بدن  سریعتر رشد میکند

.بعد از اینکه نورونها یا سلولهای  عصبی در جای خود قرار گرفتند  به سرعت سیناپس ها تشکیل میدهند. نورونها برای ارتباط برقرار کردن، انتقال دهنده های عصبی را آزاد میکنند که از سیناپس ها رد می شوند وقتی که سیناپسها تشکیل میشوند برای  باز شدن فضا جهت اتصالات  سیناپسی  جدید بسیاری ازنورونهای  مجاور میمیرند

 نورونهایی که به ندرت تحریک میشوند در فرایندی که کاهش سیناسپسی نامیده میشود سیناپسهای خود را از دست میدهند.

 سلولهای گلیا ل که مسئول میلین دار شدن هستند تا سال دوم  به سرعت تکثیر میشوند و به افزایش  زیاد وزن مغز کمک میکنند .

قشر مخ بزرگترین و پیچیده ترین ساختار مغز و آخرین ساختاری است که از رشد باز می ایستد،مناطق آن طبق ترتیب کلی  ایجاد میشود که به موجب آن  توانا ییهای مختلف در کودک  در حال رشد نمایان میشود.

نیمکره های  قشر مخ تخصصی  میشوند فرایندی که جانبی شدن نام  دارد .

در چند سا ل اول زندگی  انعطاف پذیری  مغز زیاد است  به طوری که هنوز تعدادی از مناطق به  وظایف خاصی متعهد  نشده اند .

دوره های حساس در رشد مغز 

وراثت  ومحیط هر دو به سا زماندهی مغز کمک میکند .

در طول دورهای  حساس در رشد مغز  تحریک آن ضروری است.دوره هایی که در آنها مغز بسیار سریع رشد می کند.

محرومیت طولانی اولیه که دربرخی بچه های پرورشگاهی مشاهده می شود میتواند تمام جنبه های رشد روانشناختی را تضعیف کند .

عوامل تاثیر گذار بر رشد جسمانی اولیه

1. وراثت

2. تغذیه

3. سلامت هیجانی

تحقیقات مربوط به دوقلوها و فرزند خوانده ها از مشارکت وراثت در اندازه بدن وسرعت رشد جسمانی آنها خبر می دهند .

تغذیه نیز اهمیت دارد.تغذیه با شیرمادراز بچه در برابر بیماری محافظت می کند

واز سوء تغذیه و مرگ در مناطق فقرزده دنیا پیشگیری می نماید .

سوء تغذیه در کشورهای درحا ل توسعه و جنگ زده شا یع می باشد و از دو بیماری رنج می برند.

1. ماراسموس : نوعی حالت بی رمقی بدن است که رژیم فاقد مواد غذایی ضروری آنرا ایجاد میکند این بیماری در سال اول زندگی که مادر بچه  به قدری دچار سوء تغذیه  شده است که نمیتواند شیرکافی تولید کند.

2. کواشیور کور:که غذای نامتعادل  با پروتئین بسیار کم آن را تولید می کند و درسن 1تا 3 سالگی نمایان میشود.

سلامت هیجانی

 محبت به اندازه تغذیه مهم می باشد .

 ناتوانی در رشد کردن غیر ارگانیک در بچه هایی یافت

می شود که بقدر کافی تغذیه شده اند ولی از محبت و تحریک محروم بوده اند

 خصوصیات این بچه ها شبیه به بیماری ماراسموس می باشد اما هیچ علت ارگانیک یا زیستی برای ناتوانی بدن در رشد کردن یافت نمی شود .

توانایی های یادگیری

به تغییرات در رفتار در اثر تجربه یادگیری گویند .

 نوباوه گان از توانایی دو نوع یادگیری اساسی برخوردارند .

1.شرطی سازی کلاسیک : در این نوع یادگیری محرک خنثی با محرکی که به پاسخ بازتابی می انجامد همایند می شود. این شر طی سازی به نو باوگان کمک میکند تا تشخیص دهند کدام رویدادها در زندگی روزمره با هم روی میدهند.

مثال:نوازش کردن بچه در هنگام شیر دادن که نوازش کردن محرک خنثی ومزه شیر محرک غیر شرطی میباشد.

2. شرطی سازی کنشگر :نوباوگان بر محیط خود عمل میکنند و محرکهایی که بعد ازرفتار آنها روی میدهند احتمال وقوع دوباره آن رفتار را تغییر میدهند.محرکی که وقوع یک پاسخ را افزایش  می دهد تقویت کننده نامیده میشود .

 برای مثال مایع شیرین، پاسخ مکیدن را در نوزادان تقویت می کند .

 حذف کردن محرک  ناخوشایند یا ارائه دادن  محرکی ناخوشایند  برای کا هش دادن پاسخ تنبیه نامیده می شود مایه ترش مزه پاسخ مکیدن را کلا متوقف می کند .

خوگیری : به کاهش تدریجی در نیرومندی پاسخ به علت تحریک مکرر اشاره دارد .

خوگیری و برگشت نشان می دهد که هنگام تولد بچه ها جذب تازگی می شوند ترجیح دادن آشنایی ( برگشت به محرک آشنا ) حافظه دور را ارزیابی می نماید .

تقلید : وسیله قدرتمند دیگر یادگیری است که به رابطه والد – فرزند کمک می کند .

 تقلید کپی کردن از رفتار دیگران می باشد .

رشد حرکتی

مانند رشد جسمانی از گرایشهای سری – پایی و مرکزی – پیرامونی پیروی می کند

 طبق نظریه سیستمهای پویایی رشد حر کتی، مهارتهای حرکتی  جدید با ترکیب شدن مهارتهای موجود  در سیستمهای عمل بسیار پیچیده  حاصل میشوند.

هر مهارت تازه ای محصول مشترک رشد دستگاه عصبی مرکزی،امکانات حرکت بدن، هدفهای کودک وحمایتهای محیطی از آن مهارت است.

فرصتهای حرکت ومحیط تحریک کننده  تاثیر زیادی بر رشد حرکتی دارند  که پژوهش درباره بچه هایی  که در پرورشگاهها بزرگ شده اند آن را نشان میدهند.

در طول سال اول نوباوگان در دسترسی و چنگ زدن مهارت دارد .

 دوره پیش دسترسی نا هماهنگ نوزادان کنارمیرود . دسترسی ارادی به تدریج دقیقتر و انعطاف پذیرتر میشود و چنگ زدن ناشیانه کف دستی به چنگ زدن اصلاح شده چنگالی تغییر می یابد .

آگاهی از رشد ادراکی

طبق نظریه تمایز گیبسون نوباوگان بطور فعال ویژگیهای تغییر ناپذیر محیط را در دنیای ادراکی دائما در حال تغییر جستجو می کنند- ویژگیهای که ثابت می مانند.

برای مثال در اداراک طرح ،در ابتدا بچه ها با انبوهی از تحریک گیج کننده روبرو می شوند . اما خیلی سریع به دنبا ل ویژگیهایی میگردند که در حاشیه محرک برجسته باشند وبه سمت تصاویری گرایش پیدا می کنند که بطور نا پخته ای صورت رانشان می دهند .

 طولی نمی کشد که آنها ویژگیهای درونی را کاوش کرده وبه روابط ثابت بین این ویژگیها توجه میکنند .

 در نتیجه آنها طرح هایی مانند طرح پیچیده و صورت ها را تشخیص می دهند .

 رشد ادراک چند وجهی این اصل را نشان میدهد گیبسون نظریه خود را به این علت تمایز می نامد که نوباوگان به مرور زمان ویژگیهای ظریف تری در محرکها تشخیص می دهند .
طبقه بندی: روانشناسی،
[ چهارشنبه 18 بهمن 1391 ] [ 10:40 ق.ظ ] [ مهشید چوبداری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کسانی که سراغ روان شناس می روند بیمار نیستند و کسانی که روان شناس می شوند دنبال بیمار نیستند ما فقط کنار هم ایم تا لحظاتی که می پرسیم "چرا ما؟" به همدیگر بهترین زندگی را هدیه دهیم " امیدواریم وبلاگ روانشناسی سهمی در موفقیت شما توی زندگیتون داشته باشه ، هرچند این موفقیت حاصل اراده شماست و ما فقط واسطه ایم... " " شاد باش که شاد بودنت آرزوســــــــت "
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
تبدیل طالع بینی