................. "روانشناسی برتر"............... کسانی که سراغ روان شناس می روند بیمار نیستند و کسانی که روان شناس می شوند دنبال بیمار نیستند ما فقط کنار هم ایم تا لحظاتی که می پرسیم "چرا ما؟" به همدیگر بهترین زندگی را هدیه دهیم " امیدواریم وبلاگ روانشناسی سهمی در موفقیت شما توی زندگیتون داشته باشه ، هرچند این موفقیت حاصل اراده شماست و ما فقط واسطه ایم... " " شاد باش که شاد بودنت آرزوســــــــت " http://ravanshenas844.mihanblog.com 2020-04-03T13:39:31+01:00 text/html 2015-05-30T05:59:51+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری پنج قاعده برای ایجاد ارتباط موثر با شریک زندگیتان http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/208 <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" dir="RTL"><font size="4"><strong>- قاعده اول : </strong>افکار و احساسات خود را با استفاده از ضمیر " من " بیان کنید.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" dir="RTL"><font size="4"><strong>- قاعده دوم : </strong>درباره ویژگی شخصیتی فرد مقابل کلی گویی نکنید. مثلاً " تو بی ملاحظه هستی "، " تو تنبل هستی"، در عوض بر رفتارها و اعمال خاص او تاکید کنید. مثلاً " من می خواهم در کارهای خانه کمکم کنی" یا " می خواهم به موقع به خانه بیایی " .</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" dir="RTL"><font size="4"><strong>- قاعده سوم : </strong>از مطلق جلوه دادن امور با استفاده از کلماتی مانند " <strong>هرگز</strong>" ، " <strong>همیشه</strong> " به پرهیزید. مثل : " تو همیشه نامرتب هستی" ، " تو هیچوقت کمک نمی کنی". در مقابل سعی کنید نگرش مثبت ایجاد کنید : " گاهی اوقات مرتب هستی اما دلم می خواهد بیشتر اوقات مرتب و منظم باشی"، " از کمک هایی که می کنی ممنونم، اما اگر بیشتر کمکم کنی به معنای این است که برای من اهمیت بیشتری قایل هستی".</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" dir="RTL"><font size="4"><strong>- قاعده چهارم : ا</strong>ز زمان بندی مناسب استفاده کنید. سعی کنید بلا فاصله پس از آنکه فرد مقابل رفتاری را انجام داد نسبت به او واکنش نشان دهید و اگر فرصت پاسخ فوری را از دست دادید صبر کنید تا در فرصت مناسبی واکنش مثبت یا منفی خود را نشان دهید.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" dir="RTL"><font size="4"><strong>- قاعده پنجم : </strong>سعی کنید سازنده و راه گشا باشید. وقتی به فرد مقابل می گویید از چیزی خوشتان نمی آید این را هم بگویید که از چه چیزی خوشتان می آید.</font></p> text/html 2015-05-30T05:57:42+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری سرمایه گذاری عاطفی مردان برای خانم ها http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/207 <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3">در <strong><a title="خانواده درمانی" href="http://grohamrah.com/index.aspx">خانواده درمانی</a></strong> توجه به احساسات و خواسته های زن و شو هر از اهمیت بالایی بر خوردار است ، در <strong><a title="مشاوره خانواده" href="http://grohamrah.com/index.aspx">مشاوره خانواده</a> </strong>مهمترین روشهای سرمایه گذاری عاطفی مردان برای خانم ها عبارتند از :</font></p> <ul style="list-style-type: square; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><li style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;در مناسبت های مختلف کارت تبریک به همسرتان بدهید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;برای همسرتان یادداشت بگذارید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="3">در طول روز با همسرتان تماس بگیرید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;جلوی دیگران از همسرتان تعریف کنید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;برای در کنار یکدیگر بودن برنامه ای دو نفره ترتیب دهید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;با همسرتان به خرید بروید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp; همسرتان را شگفت زده کنید.</font></li></ul> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong>در <strong><a title="روانشناسی فردی و ارتباطی" href="http://grohamrah.com/index.aspx">روانشناسی فردی و ارتباطی&nbsp;</a> </strong>لجبازی یکی از منفی ترین صفات بین فردی محسوب می شود. حال درجلسات <strong>&nbsp;<a title="خانواده درمانی" href="http://grohamrah.com/index.aspx">خانواده درمانی</a> </strong>لجباز بودن مورد بررسی قرار می گیرد.مهمترین نشانه های لجبازی در مردان شامل صفات زیر است :</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>&nbsp;آیا زور و فشار از واژه هایی است که بارها در طی گفتگو با همسرتان از ان استفاده میکنید؟&nbsp; </strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3">&nbsp;بطور مثال: "مرا در فشار نگذار وگرنه عصبانی می شوم"&nbsp;&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3">" وقتی به من می گویی چه توقعی داری احساس می کنم مرا تحت فشار می گذاری"</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3">" واقعا متنفرم وقتی مرا به زور مجبور به انجام کاری مانند خواندن این کتاب می کنی"</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>وقتی زنی از شما می خواهد کاری را انجام دهید احساس غیرقابل کنترلی به شما می گوید که درست برخلاف آن عمل کنید؟</strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>شما از کلمه " لجباز" خوشتان نمی آید و به جای آن ترجیح می دهید عبارت " مرد مستقلی که دوست ندارد قدرتش را به دیگری تفویض کند" و " زن ذلیل" شود را به کار ببرید.</strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>از این آزمون متنفرید.</strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>از نظر خانواده درمانگر گروه همــــراه علت عصبانیت خانم ها از لجبازی آقایان چنین بیان می شود:</strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>- </strong>احساس اهانت و مورد علاقه نبودن می کنیم، چون به نظر می رسد که با ما جنگ دارید.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>-</strong> وقتی عشقتان ر ااز ما دریغ می کنید، احساس ناامنی و پوچی می کنیم.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>-</strong> وقتی در برابر توصیه ها و درخواست های ما مقاومت می کنید، احساس تنش و محرومیت می کنیم.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>-</strong> وقتی مانند یک پسر بچه لجبازی می کنید، فکر می کنیم ما در شما هستیم.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>-</strong> وقتی از انجام ساده ترین کارها برای حفظ روابط مان دریغ میکنید، عصبی و آشفته می شویم.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>خانم ها دوست دارند که همسران شان بدانند: </strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3">وقتی مانند شورشی ها رفتار می کنید ما را در جبهه ی دشمن قرار می دهید. وقتی با ما مانند مادرتان، کسی که باید مدت ها پیش وابستگی خود را از او قطع می کردید، رفتار می کنید خشمگین می شویم. هرچه بیشتر نسبت به ما و روابط مان مقاومت نشان دهید، بیشتر ما را از خود دور می کنید و ما درست همان شخصی می شویم که که از آن بیزارید.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>خانم ها دوست دارند که همسرانشان بدانند:</strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3">وقتی با ما حرف نمی زنید یا به سوال های ما جواب نمی دهید احساس می کنیم ما را دوست ندارید. توقع نداریم که همیشه سرحال و آماده ی گفتگو باشید، اما به عواقب صحبت نکردن با ما هم فکر کنید.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="3"><strong><span style="text-decoration: underline;">خانم ها دوست دارند که همسرانشان بدانند: </span></strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>وقتی به حرف های ما گوش نداده و به خواسته های ما بی توجهی می کنید، احساس می کنیم که به اندازه ی کافی ما را جدی نمی گیرید و به ما عشق نمی ورزید. واضح است که هر چه بیشتر به این رفتار ادامه بدهید متوقع تر می شویم و آن وقت اگر بخواهید تغییر رویه بدهید، راضی کردن ما سخت می شود.</strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>آنچه آقایان می توانند انجام دهند: </strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>- </strong>گوش کردن به حرف ها و خواسته های ما را نوعی تضمین کردن روابط بدانید. ما رمز خوشحال شدن خود را به شما می گوییم و مطمئن باشید وقتی خوشحال و راضی باشیم همسر بهتری برای شما خواهیم بود.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><strong>-</strong> یک هفته سعی کنید فقط یکی از خواسته هایی را که اخیراً بیان کرده ایم عملی کنید. مثلا ً عاطفی تر و مهربان تر بودن با اعضای خانواده.</font></p> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><strong>-</strong> ما را جدی بگیرید. منظور ما همان است که می گوییم و اگر چیزی را از شما تقاضا می کنیم، آن را سبک و بی اهمیت محسوب نکنید، بر عکس چون خواسته ی ما مورد علاقه ی ماست، پس به آن اهمیت بدهید. برای این که شما هم مورد علاقه ی ما هستید.</font> text/html 2015-05-17T06:28:56+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری 5 مرحله در زندگی مشترک http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: justify; padding: 10px; line-height: 165%;" class="body"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">طبعا زن ومرد متفاوت از یكدیگرند، پس چگونه&nbsp; می‌توانند زندگی سعادتمندی داشته باشند؟ آیا زندگی یك زوج صمیمی و محرم می‌تواند به جدایی كشیده شود؟</span> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">شواهد علمی جدید نشان می‌دهد كه اگر زوجین تغییرات مراحل زندگی زناشویی را درك نكنند، این موضوع محتمل می‌شود. علاوه براین، چیزی كه به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی كرد، زمان وقوع طلاق است زیرا مغز انسان یك سری از تغییرات فطری را طی زندگی مشترك مرور می‌كند. اگر زن و شوهری بتوانند این تغییرات فطری را درك و لمس كننده روابط‌شان پایدار و شكوفا می‌شود اما اگر این كار را نكنند زمزمه طلاق در زندگی آنان اجتناب‌ناپذیر است.</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">چگونه طرز فكر و ذهن زوجی در زندگی زناشویی آنها تاثیر می‌گذارد؟ براساس مطالعات انجام شده، در مغز انسان تغییرات زیادی در طول مراحل مختلف ازدواج رخ می‌دهد. این تغییرات در مغز به تغییرات در رفتار منجر می‌شود. فهمیدن این تغییرات رفتاری می‌تواند كلیدی برای ازدواجی موفق باشد.</span></p><br></div> text/html 2015-05-17T06:27:59+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری چهار مرحله تحول مردها http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/205 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به محض پایان هیجانات مقدمات و مراسم <a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/wedlock/">ازدواج</a>، افکار و نگرانی های مبهم در ذهن داماد، برای چگونگی شروع زندگی مشترک خود، موج می زند،</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به محض پایان هیجانات مقدمات و مراسم ازدواج، افکار و نگرانی های مبهم در ذهن داماد، برای چگونگی شروع زندگی مشترک خود، موج می زند، افکاری چون، "خوب، از حالا به بعد من و همسرم باید با هم باشیم و بچه دار شویم و تا دم مرگ با هم زندگی کنیم؟!</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حقیقت این است که آنها براحتی نمی توانند تمامی تعهدات، مسئولیتها و وظایف یک زندگی را به دوش بکشند و برای خو گرفتن به این نوع زندگی جدید، از چهار مرحله می گذرند تا بتوانند بر این مسئله چیره شوند:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مرحله اول: زندگی شیرین و رویایی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این مدت نهایتاً یک یا دو سال ابتدایی شروع زندگیست، همسر این آقای داماد، شیرین ترین خاطرات را پشت سر می گذارد، البته این مسئله بطور عام صحت ندارد و به عنوان یک قانون نیست، چرا که برخی زوجها این دوران را در زمان کمتر و برخی دیگر تا مدّتها در این حالت باقی می مانند، در این دوره مرد با نمایش نقش اصلی در زندگی و حکم سرپرستی و حمایت از همسر خود و القاء جملاتی چون، "من آقای خانه هستم و تو همسر منی!" خود را نشان می دهد، همسر جوان وی از این احساسات عاشقانه و دلنشین لذت می برد تا وقتی که اولین بچه آنها به دنیا می آید.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مرحله دوم : شروع مشکلات اولیه</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در این زمان که حدود 2 الی 3 سال بعد از شروع زندگی ایجاد می شود، مرد احساس می کند، که همسر وی مثل یک یاغی! تمام اختیارات، کنترل و آزادی شخصی او را تصاحب کرده است و تمام زمان و زندگیش تحت دستورات و حمایت از همسرش پیش می رود. در اینجاست که وی برای " اثبات و ثبات آزادی خود " دم ناسازگاری را با بی احترامی به همسر، بهانه جویی و ... آغاز می کند. روانشناسان به این مرحله، "بحران سال سوم" می گویند، او با گفتار و رفتارهای مخفیانه، پایه و اساس زندگی خود را رو به فروپاشی سوق می دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مرحله سوم: جنگ و فرار از خانه!</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در این مرحله، مرد با بحث های مکرر و بی دلیل، پرخاشگری و محکوم کردن همسرخود، خانه را تبدیل به میدان جنگ می کند، در بیشتر مواقع دائما برای اثبات آزادی خود، در پی عشق و زندگی جدیدی می گردد، او در این مرحله تشنه آزادیست، البته باز هم تاکید می کنیم که این مسئله تنها وقتی زندگی را رو به ویرانی می کشاند که زوجین، هر دو بر اختلافات دامن زنده و هیچ یک، قدمی برای صبوری و اصلاح یکدیگر پیش نمی برند، در این میان اگر بچه ای داشته باشند، این ناهنجاری های محیط خانواده او را آزار می دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برخی از شوهران تنها این حالات را بی منظور و تنها برای بهانه گیری نشان می دهند، در حالی که براستی قصد ترک خانواده خود را ندارد، اما دریغ از آن که دیگر آن اعتماد سابق را در کانون خانواده ندارند و همواره با اتهامات و افکاری که خود او، باعث شکل گیری آنها در ذهن همسر خود شده اند، روبرو می شوتد، در بیشتر مواقع، یکی از پایه های نابودی کانون خانواده، همین رفتار است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مرحله چهارم: زندگی دوباره شیرین می شود!</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">متأسفانه پس از سپری کردن این مراحل است که مرد با نشستن گرد پیری بر موهای خود، سرانجام می فهمد که همسر خود که در ابتدای جوانی با انداختن حلقه و سوگند برای تداوم عشق و زندگی مشترک برگزیده است، بهترین زن دنیاست!! وی با احساس حقارت و فروتنی، از ته دل به دنبال عشق دیرینه خود می گردد و در صدد این است که دوباره همان وظایف و مسئولیتهای ابتدای زندگی مشترک خود را حتی بیشتر، اتخاد کند و یک جو سالم و ایده آل را در زندگی برپا کند، بهترین دوران وقتیست که با بزرگ شدن فرزندان و دیدن نوه های خود، سالهاست که در شادمانی و خوشبختی زندگی خود را ادامه داده اند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در آخر باز هم تأکید می کنیم که تمامی مردان کم و بیش این مراحل را سپری کرده اند، و این مراحل شاید 100% برای همه ی آنها صحت نداشته باشد.</span></p> text/html 2015-05-17T06:26:55+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری هفت گام برای خلق زندگی مطلوب http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/204 <div class="content clearfix"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">همه ما آرزو داریم کارهای بزرگ انجام دهیم و صاحب عالی ترین وضعیت ها باشیم. با این وجود بسیاری از ما به نتایج مطلوب خود دست نمی یابیم. شکایت می کنیم که موفقیت کافی در زندگی مان نداریم.</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">انگشت اشاره خود را به سوی مشکلات بیرونی که برای مان اتفاق می افتند می گیریم و زندگی را مشکل تر می کنیم. اما آن چه که باید درک کنیم و به ذهن بسپاریم این است که بزرگی در درون تمامی ما وجوددارد. این ما هستیم که باید آن را از درون خود بیرون بکشیم. صرف نظر از شرایط شخصی، جو اقتصادی و دسترسی به منابع، این درک به ما کمک می کند تا به این نکته پایبند باشیم که هر یک از ما بیش از آن چه که فکر می کنیم قدرتمند هستیم.</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">همه ما این توانایی را داریم که در زندگی مطلوب خود را بسازیم. تنها باید بدانیم که چگونه آن را انجام دهیم. آیا فرمول دقیقی وجود دارد؟ خیر. اما جنبه های خاصی وجود دارند که افراد موفق به نمایش می گذارند و هرکسی می تواند آن را انجام دهد. آن ها نمی توانند جهش آغازین زندگی تان باشند و آن چه را که برای زندگی تان می خواهید، جذب کنند. به سختی می توانید فرد موفقی را بیابید که از این 7 نکته پیروی نکرده باشد:</span></p><br></div> text/html 2015-05-17T06:15:49+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری دلایل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/203 <span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1 )عوامل فردی: شامل هوش، توجه و دقت، انگیزه و هیجانات و آشفتگی‌های عاطفی و نارسایی‌های جسمی. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۲) عوامل خانوادگی: شامل روابط خانوادگی، فقر مالی و اقتصادی، فقر فرهنگی والدین، فقدان والدین یا والد. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۳) علل آموزشی مدرسه: شامل شیوه تدریس معلم، برنامه درسی مدرسه، پیشداوری معلم، شرایط فیزیکی کلاس، ارزیابی‌های نادرست معلمان از عملکرد دانش‌آموزان، پایین بودن نسبت معلم دانش‌آموزان، کمبود معلم مجرب، آموزش‌دیده و علاقه‌مند به تدریس و تحت پوشش قرار نگرفتن دانش‌آموزان واجب‌التعلیم. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ● ارائه راهکارهای کاهش افت تحصیلی</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یک‌باره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و زیربنایی احتیاج است که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه‌ریزی آموزشی را داشته باشند. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> الف) برنامه‌های درازمدت یا بنیادی: این برنامه‌ها تدابیر زیربنایی است که یک سیاست کلی را در نظام آموزشی می‌طلبد. برخی از جزئیات این روش‌ها عبارتند از:</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۱) تجدیدنظر در نظام ارزشیابی. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۲) کاهش تعداد دانش‌آموزان هر کلاس. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۳) ارزیابی هوشی دانش‌آموزان قبل از دبستان. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۴) فراهم کردن امکانات آموزش و پرورش. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ب) برنامه‌های کوتاه‌مدت: جزئیات این برنامه‌ها به شرح زیر است:</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۱) تهیه به موقع کتاب‌های درسی و فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۲) همکاری نزدیک اولیای مدرسه و والدین. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۳) ارزیابی عملکرد معلمان و تشویق معلمان کارآمد. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۴) تقویت انگیزه‌های درونی دانش‌آموزان. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> همچنین تغییر در نگرش‌های آموزشی معلمان، تغییر در سبک‌های مدیریت مدارس، نوآوری در روش تدریس، اصلاح فرآیند یاددهی – یادگیری و توجه به مشارکت مردمی می‌تواند در کاهش مسائل آموزش و پرورش به ویژه افت تحصیلی مثمرثمر باشد بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی یعنی استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه می‌تواند موثر باشد.</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> به عنوان مثال در هند راه‌های زیر را به کار برده‌اند:</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۱) روش‌های موثر تدریس عرضه گردید. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۲) بازآموزی معلمان آغاز شد. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۳) بین والدین و معلمان رابطه نزدیک‌تر ایجاد شد. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> در کشور پاکستان بیشتر روی بازآموزی‌ها تاکید شده و بازآموزی معلمان را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و معتقدند که این کار باید شامل آموزش مهارت‌های تدریس، بازنگری محتوای دروس و آموزش مهارت‌هایی باشد که انگیزه دانش‌آموزان را به درس و تحصیل بیشتر کند. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> همچنین برای کاهش افت تحصیلی علاوه بر راه‌های درون سازمانی به راه‌های برون سازمانی نیز نیاز است. مثلا کاهش علایق افراد به تحصیلات به ویژه در پسران، به خاطر نبود بازار کار مناسب و شایسته برای دانش‌آموختگان است که این مهم عامل جدی در کاهش انگیزش تحصیلی در آنها می‌شود، به طوری که نابرابری‌های آموزشی در شهر و روستا و نیز نابرابری‌های جنسیتی (دختران در مقابل پسران) در تحصیلات عالیه که در یک دهه اخیر بر عکس چند دهه قبل در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور ما رخ داده است، به دلیل عدم تطابق نیازهای بازار کار به تخصص فارغ‌التحصیلان مدارس و دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاست. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ● خسارت‌های ناشی از افت تحصیلی</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۱) هزینه‌های تحمیل شده به دولت که شامل:</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ▪ اتلاف هزینه‌های جاری اداره موسسات آموزشی توسط دولت. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ▪ اتلاف سرمایه‌گذاری‌های ثابت، برای احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۲) هزینه‌های تحمیل شده بر خانواده شامل:</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ▪ اتلاف هزینه‌های مستقیم خانواده مثل پرداخت حق ثبت‌نام، هزینه لوازم‌التحریر. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ▪ اتلاف هزینه‌های حمل و نقل، ارتباطات برای رفت و آمد دانش‌آموزان به مدرسه. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ۳) خسارت‌های وارده به دانش‌آموزان شکست‌خورده شامل: </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ▪ هزینه فرصت از دست رفته بر اثر دیرتر راه یافتن به بازار کار. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ▪ خسارت‌های دیگری که بر فرد وارد می‌شود مثل هزینه واقعی سرخوردگی، احساس حقارت و بی‌کفایتی و خودپنداری منفی. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> به نظر می‌رسد که بعد روانی اجتماعی خسارت‌ها که به دانش‌آموزان و خانواده آنها وارد می‌شود، به مراتب ضربات روانی جدی‌تری نسبت به بعد مادی خانواده بر فرد تحمیل می‌کند و متاسفانه جبران زخم‌های شکست تحصیلی به کندی انجام می‌شود. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ● نتیجه‌گیری</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> مسئله افت تحصیلی به عنوان قدیمی‌ترین و بحث‌انگیزترین مسئله آموزش و پرورش ایران در دهه‌های اخیر بوده است که فاصله بین وضعیت علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار آنها از حد معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به خسارت‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی گردیده است. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در کشور ما شکست تحصیلی زیاد و پرحجم بوده و از همان سال اول ابتدایی گریبانگیر برخی از دانش‌آموزان می‌شود. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند که این پدیده در ایران نیز همانند سایر جوامع گزینشی بوده و همه طبقات به یک نسبت با آن مواجه نیستند. این امر در مناطق محروم و روستایی و در میان حاشیه‌نشینان شهرها بسیار عمیق‌تر است. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> متاسفانه گهگاه در ارائه آمار و ارقام، دقت لازم صورت نمی‌گیرد تا میزان و حجم واقعی معضلات آموزشی و فرهنگی مشخص گردد. وقتی در مواردی مانند مسئله بیسوادی آمار متفاوتی از ۲۲ تا ۳۲ درصد ارائه می‌شود، چگونه انتظار داریم برنامه‌ریزی درستی در این مورد بنماییم. متاسفانه بدتر از این، پاک کردن صورت مسئله، به جای حل مسئله در بحث افت تحصیلی قابل تامل است. یعنی به جای مردودی و تجدیدی، اجازه تکرار امتحان در نوبت‌های متوالی را به معنی کاهش افت تحصیلی بیان می‌کنند. </span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> شناخت علل فردی، اجتماعی از یک طرف و علل ساختاری و آموزشی نظام تعلیم و تربیت از طرف دیگر مسائل را پیچیده‌تر کرد ه است. بدین منظور برای کاهش افت تحصیلی می‌توان از تغییر و نوآوری آموزش در عرصه تربیت هنر، نظام ارزشیابی، روش‌های تدریس، مشارکت اولیا، و سبک‌های مدیریتی مدارس استفاده کرد.</span> text/html 2015-05-17T06:14:23+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری 30 مورد از راهکارهای مثبت اندیشی http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/202 <div class="content clearfix"> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">در زیر به<strong> 30 مورد</strong> از توصیه هایی كه باعث ایجاد مثبت اندیشی میشوند اشاره میشود:</span><br><span style="color: #ffffff; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" color="#FFFFFF">-</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"> 1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب ، دانا و با ارزش بدانیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه كنیم و راه های تقویت آنها را بیابیم و تجربه كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">3- لیستی از افكار منفی خود در طی روز تهیه و سعی كنیم برای هر فكر منفی یك فكر مثبت معادل بیابیم تا به كمك آن بتوانیم با افكار منفی مقابله كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">4- سعی كنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از كلمات و جملات مثبت استفاده كنیم . مثلا در ملاقات با دیگران به جای استفاده از كلمه "خسته نباشید" كه دارای بار منفی و القای حس خستگی است ، بگوییم "خدا قوت" ، "شاد باشید" و امثال آنها.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">5- افكار خود را متوجه خوبیها و جنبه های مثبت زندگی كنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">6- با خوش بینی ، سعی كنیم دستوراتی را به ذهن خود بدهیم كه اندیشه های جدید مثبت شكل گیرند.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">7- هر روز صبح كه از خواب برمیخیزیم با نگاه كردن به منظره ای زیبا ، روز خود را با نشاط آغاز كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">8- از افراد منفی نگر یا موقعیتهایی كه باعث ایجاد افكار ناخوشایند یا منفی میشوند دوری و یا سعی كنیم كمتر با آنها برخورد داشته باشیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">9- به مشكلات به عنوان محكی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه كنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نكنیم زیرا مشكلات فقط به اندازه ای مهم هستند كه ما آنها را مهم می پنداریم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">10- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فكر كرده و سعی كنیم آنها را تكرار نماییم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">11- از تردید و دودلی دوری كرده و كارها را با جدیت دنبال كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">12- به ندای منفی درونی خود و تلقین های نگران كننده و مخرب دیگران بی توجه باشیم و سعی كنیم عكس آنها را انجام دهیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">13- به قدرت بیكران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تكرار كنیم كه من لیاقت بهترینها را دارم و با لطف خداوند به آنها خواهم رسید.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">14- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب كنیم كه امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن ، به فكر تایید یا تكذیب دیگران نباشیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">15- در توصیف احوال و زندگی خود از كلمات مثبت استفاده كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">16- در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از كلمات مثبت و روحیه بخش استفاده كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">17- از چشم و هم چشمی و حسادت كه باعث ایجاد افكار منفی میشود دوری و سعی كنیم روش خود را خودمان انتخاب كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">18- هرگز شعار خواستن ، توانستن است را فراموش نكنیم و بدانیم كه در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم میرسیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">19- قدر لحظات زندگی را بدانیم و آنها را بخوبی استفاده كنیم ، زیرا هرگز تكرار نخواهند شد.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">20- برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد اقدام كنیم و مطمئن باشیم كه میتوانیم آنها را از بین ببریم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">21- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم ، به عبارت دیگر ، از كمال گرایی مطلق كه باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی میشود خودداری كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">22- خود را از قید و بندهای آزار دهنده رها ساخته و ساده زندگی كنیم تا فكر و خیال آسوده ای داشته باشیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">23- از انزوا و گوشه گیری كه باعث ایجاد افكار منفی میشود دوری كرده و اوقات خود را در جمع خانواده و دوستان سپری كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">24- هر وقت كه احساس كردیم افكار منفی به سراغمان آمده است ، وضعیت خود را تغییر دهیم و به كاری سرگرم شویم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">25- ممكن است هنگام خواب در رختخواب ، افكار منفی به سراغمان بیاید . پس تا خسته نشده ایم به رختخواب نرویم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">26- هرگز خود را بدبخت و ناتوان و درمانده احساس نكنیم و از مطالعه و گوش دادن به اشعار و مخصوصا آهنگهایی كه چنین حسهایی را القا میكنند خودداری كنیم.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">27- اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حس كنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم آنرا متزلزل كنند زیرا اعتماد به نفس كلید خلق تفكر مثبت است.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">28- خندیدن را فراموش نكنیم . خندیدن باعث میشود تا افكار ناراحت كننده و منفی جای خود را به افكار مثبت و شاد بدهند.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">29- بدانیم كه اجرای راهكارهای تقویت مثبت هیچ هزینه ای ندارند و به سن افراد نیز مربوط نمیشوند.</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">30- باید به تقویت مثبت اندیشی ایمان داشته باشیم و این شعار را هرگز فراموش نكنیم كه "اگر افكارمان را كنترل كنیم ، زندگی مان متحول میشود. </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">فقط باید این شعار را فراموش نکنیم:</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگی‌مان متحول می‌شود</span></p> </div> text/html 2014-11-20T21:48:43+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری دوباره آپدیت میکنم http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/201 سلام به همه <br>عذر میخوام نتونستم پست بزارم<br>ازین به بعد دوباره آپدیت میکنم<br>ممنون<br> text/html 2013-11-20T10:27:19+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری رنگ درمانی http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/200 <p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> با وجودی که افراد مختلف به دلیل ترجیحات شخصی و تجربیات متفاوت ممکن است واکنش‌های متفاوتی به رنگ‌ها نشان دهند امّا مطالعات نشان داده‌اند که رنگ‌ها برای اکثریت افراد معانی خاصی را تداعی می‌کنند. </font></b></p><ul><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">سیاه- قوی، قدرتمند، مقتدر، مسلَط، تهدیدآمیز، شوم، افسردگی ‌آور</font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">آبی- آرامش‌بخش، ملایم </font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خاکستری- ضعیف، افسردگی‌آور، ملال‌آور</font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> سبز- نیروبخش، شادی‌آور، خوشایند، آرام، طبیعی، آرامش‌بخش</font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نارنجی- نگران‌کننده، برانگیزنده، هیجان‌آور</font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">قرمز- برانگیزنده، هیجان‌آور، پرخاشگر، مسلََط، پویا، شهوانی، خطرناک </font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> سفید- ضعیف، منفعل، خالص</font></b></li><li><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">زرد- شادی‌آفرین، برانگیزنده </font></b></li></ul><p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> پژوهش‌ها نشان می‌دهد که موقعیت‌ها و واکنش‌های روان‌شناسی زیر از رنگ‌ها تاثیر می‌پذیرند.</font></b></p><p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p align="baseline"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://s1.picofile.com/psyhoman/Pictures/color.jpg"></font></b></p><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></b> text/html 2013-11-20T10:19:24+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری آزمون هوش هیجانی بار - اُن (Bar - On) http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/199 <p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><span>&nbsp;</span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">EQ </font></span><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="FA">عبارت است ازهوش هیجانی افراد که&nbsp;شامل توانایی کنترل حالتهای اضطراب آور و همچنین کنترل واکنشهاست&nbsp;. دارا بودن هوش هیجانی بالا در افراد به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن آنها به کار در جهت رسیدن به اهداف است. به طور کلی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" dir="ltr"> EQ&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="FA">یک مهارت اجتماعی است که شامل همکاری با دیگران ، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری بر سایر افراد است</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.</span></font></p><p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" align="baseline"><br></p><p style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><img src="http://s1.picofile.com/psyhoman/Pictures/EI.jpg" style="width: 480px; height: 392px;"></p> <p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p> </p><p style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="rtl" class=" "><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="FA">بهترین و قابل استناد ترین پرسشنامه برای سنجش این عامل که در ایران هم&nbsp;با آزمون بین ۵۰۰ نفر هنجار شده است تست بار اٌن است.</span></font></p><br> text/html 2013-11-20T10:17:29+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری آزمون تیپ شخصیت الف و ب http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/198 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><br><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;<br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">رفتار تیپ های الف و ب</span></b></span><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در حالی که برخی از اشخاص به کمک باور های غیر منطقی برای خود استرس می آفرینند یا استرس های خود را تشدید می کنند برخی دیگر استرس را در اثر رفتار تیپ الف به وجود می آورند. افراد تیپ الف خیلی مبارزه جو</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">، رقابت پیشه ، بی حوصله و پرخاشگرند.این افراد احساس می کنند هول داده می شوند ، زیر فشارند و یک چشمشان همیشه به ساعت است. آنها نه تنها وقت شناس هستند بلکه در اقلب موارد زود تر از موقع سر قرار حاضر می شوند. آنها خیلی سریع غذا می خورند ، راه می روند ، حرف می زنند ، و اگر دیگران کند کار کنند حوصله شان سر میرود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">آنها سعی می کنند بحث های گروهی را در اختیار خود بگیرند. افراد تیپ الف در تقسیم قدرت دشواری دارند و در نتیجه کمتر آمادگی مشورت کردن در باره مسئولیت های کاری دارند و بدین وسیله بر سنگینی کار خود می افزایند. همین افراد هستند که جنبه های منفی را پر رنگ تر نشان می دهند، وقتی در کاری شکست می خورند در انتقاد از خود تسکین ناپذیر اند و به دنبال انتفاد های می گردند تا خود را اصلاح کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">اشخاص تیپ الف در بازی تنیس و بازی پینگ پنگ دشواری دارند ، زیرا نمی توانند توجه خود را تنها بر زدن توپ متمرکز کنند. آنها مواظب شل و فرم خود هستند ، ضربه های خود را اصلاح می کنند و توقع دارند به طور دائم کار خود را بهتر انجام دهند. به نظر می رسد که باور های غیر منطقی بدین صورت که باید در هر زمینه ی مورد علاقه خود متخصص و بهترین باشند، شعار آنهاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بر عکس افراد تیپ ب مسائل را خیلی آسان می گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می دهند. آنها کمتر جاه طلب و کمتر بی حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند. افراد تیپ الف نسبت به افراد تیپ ب احساس می کنند که زمان زود می گذرد و سریع تر کار می کنند. افراد تیپ الف نسبت به افراد تیپ ب با ضریب هوشی برابر ، نمره بالا تری می گیرند و بیشتر پاداش دریافت می کنند. همچنین افراد تیپ الف نسبت به افراد تیپ ب بیشتر رقابت پیشه اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-11-20T10:12:16+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری آزمون رورشاخ (Rorschach Test) http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/195 <p>آزمون های فرافکن آزمون هایی نیستند که با یکی دو تا پست بشه اونا رو کاملا توضیح داد!!!</p><p>فقط برای آشنایی بیشتر شما دوستان&nbsp; خلاصه ای از این آزمون ها را ارائه می دهیم. به امید اینکه جلب رضایت شما حاصل شود.</p><p align="baseline"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/psyhoman/Pictures/rorsh.jpg" height="270" width="500"></p><p style="text-align: left;"><br></p><span class="norm"><br></span> text/html 2013-09-15T09:04:28+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری چگونه مطالعه کنیم؟ http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/194 <p><span style="font-size: small; font-family: Tahoma; background-color: #00ff00;"><em><strong>مکان مطالعه‏ </strong></em></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">دکتر فیل ریس، در کتاب «500 نکته درباره مطالعه» و دکتر عین الله خادمى در کتاب «مطالعه روشمند» چنین نوشته&nbsp;‏اند: </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">1. برخى افراد ترجیح مى‏دهند در سکوت مطالعه کنند و برخى در سروصدا. بعضى صندلى راحتى را مى‏پسندند و بعضى دراز کشیدن یا نشستن رسمى را. اصلاً وسواس به خرج ندهید و در هر حالتى که راحت‏تر هستید، مطالعه خود را آغاز کنید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">2.<span style="color: #ff0000;"> اگر مکان مطالعه شما کمى آشفته و به هم ریخته است، مرتب کردن آن را به نیم ساعت پس از مطالعه موکول کنید؛ زیرا در این صورت، در حین مرتب کردن اتاق، به مطالبى که مطالعه کرده‏&nbsp;اید، فکر خواهید کرد و زمان مفیدى را از دست نخواهید داد.</span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">3. گاهى اوقات از مکان‏هاى استثنایى و هیجان‏&nbsp;انگیز استفاده کنید تا مطلبى که مطالعه مى‏کنید، همراه آن خاطره در ذهن شما ماندگار شود؛ مثلاً در یک شب بارانى با یک چتر و یک چراغ قوه زیر باران روید و مطلب را مطالعه کنید و یا در یک مکان تاریخى و قدیمى، به تفکر و مطالعه در مورد مطلب مورد علاقه خود بپردازید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">4. <span style="color: #99cc00;">اگر امکان داشته باشد، موضوع مورد مطالعه شما با مکانى که انتخاب مى‏کنید، هماهنگى و سنخیت داشته باشد. این کار، به افزایش بهره&nbsp;‏ورى شما کمک بسیار مى‏کند. این هماهنگى، شامل ابزار و لوازم مورد نیاز نیز مى‏شود. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">5. قبل از انتخاب محل مطالعه خود، چند خصوصیت مهم و ایده&nbsp;‏آل را براى مکان مطالعه، در ذهن خود فهرست کنید تا راحت‏تر بتوانید آن را بیابید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">6.<span style="color: #800080;"> در مکان مطالعه شما، باید راهى براى خیره شدن به دور دست وجود داشته باشد؛ زیرا توقف در مطالعه و چشم دوختن به بى‏نهایت، در افزایش کارآیى مطالعه بسیار سودمند است؛ حداقل گاهى به سقف اتاق خیره شوید. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">7. هیچ گاه مطالعه خود را به حضور در مکان خاصى مشروط نکنید؛ زیرا در این صورت بهانه‏&nbsp;اى مى‏یابید تا در سایر مکان‏ها از مطالعه بگریزید. به یاد داشته باشید که در حقیقت، «مکان مطالعه، جایى است که شما هستید». </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">8. <span style="color: #008080;">دقت کنید که میزان نور، دماى محیط، شکل صندلى و سایر شرایط، در مکان مطالعه شما به گونه‏&nbsp;اى نباشند که شما را خواب آلوده کنند. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">9. تهویه خوب و اکسیژن زیاد در مکان مطالعه، شرطى حیاتى است. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="font-size: small;"><em><span style="font-family: Tahoma;">روش مطالعه‏ </span></em></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">1. به قول آدریل جانسون، خوب کتاب خواندن را نمى‏توان از خواص مادرزادى دانست. براى قرائت، بدون شک، پرورش خاصى لازم است. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">2<span style="color: #0000ff;">. بهترین روش کتاب‏خوانى، روشى است که خواننده در این کار بتواند زیبایى‏هاى چیزى را که مى‏خواند، دریابد و به هنگام لزوم، معایب آنها را بفهمد و این از راه پرورش و ممارست حاصل مى‏گردد. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">3. در معانى کلماتى که براى نخستین بار مى‏بینید، دقت کنید. بیهوده تصور نکنید که سیاق مطلب، آن معانى را براى ما کشف مى‏کند. همان زمان، بهترین وقت براى رفتن به سراغ فرهنگ لغت است.</span>&nbsp;</span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">4. <span style="color: #800000;">امیل فاگه، نویسنده فرانسوى، عقیده دارد که باید در خواندن کتاب استقامت داشته باشیم. استقامت، لجاجت نیست؛ بلکه نوعى بردبارى است که ذوق ما را مى‏پرورد و درک ما را عمیق مى‏کند</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">5. مون تنى، دانشمند شهیر فرانسوى، درباره انتخاب کتاب و روش کتاب‏خوانى نظریه&nbsp;اى بسیار بدیع و زیبا دارد. یکى از این عقاید، آن است که براى وصول به عمق معناى یک کتاب خوب، باید آن را دوبار بخوانیم و با آن ارتباط دائمى داشته باشیم. یک اثر پربها، ما را مدت‏ها سعادتمند مى‏سازد. ما نمى‏توانیم با یک بار خواندن، به این درجه از خوشبختى برسیم؛ هر چند در این یک‏بار، دقت فوق العاده به کار بریم. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">۶.<span style="color: #008080;"> همچنین وى معتقد است که اگر بخواهیم از کتابى که خوانده‏&nbsp;ایم، نظر صحیحى پیدا کنیم، باید درباره آن گفت‏گو کنیم. کتاب‏هاى خوب، افق گفتگوهاى پرثمر را به روى ما مى‏گشایند و این، همان چیزى است که ما آن را مباحثه مى‏نامیم</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">7. در کتاب «500 نکته درباره مطالعه» آمده است: یکى از روش‏هاى خوب مطالعه، استفاده از یادداشت بردارى است. فقط توجه کنید که به جاى یادداشت، رونویسى نکنید! طرح‏هاى گوناگون بریزید؛ نکات مهم یادداشت را برجسته‏&nbsp;تر بنویسید و اگر مطلبى را درک نمى‏کنید، به صورت سؤال یادداشت بردارید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">8. <span style="color: #ff6600;">در کتاب «روش‏هاى تسریع در خواندن و درک» پیشنهاد شده است که هنگام مطالعه، ابتدا خلاصه مطلب را که اغلب در ابتداى مقاله یا کتاب آمده است، بخوانید؛ سپس عنوان‏ها و فهرست اجمالى کتاب را مطالعه کنید و بعد چند سطر از ابتداى هر عنوان را مطالعه کنید؛ زیرا مهم‏ترین مطالب، معمولاً در همین خطوط ابتدایى هستند و سرانجام سایر توضیحات و تفاسیر کتاب را بر اطلاعات خود بیفزایید</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">9. از همان زمان مطالعه، براى به کار بستن آن چه مى‏آموزید، برنامه‏ریزى کنید. به قول تولد، «مطالعه و عمل نکردن، مانند شخم زدن و بذر نپاشیدن است». </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">10. <span style="color: #3366ff;">بیکن جمله زیبایى در این باره دارد؛ «برخى کتاب‏ها را باید چشید؛ بعضى دیگر را باید بلعید و قلیلى را هم باید جوید و هضم کرد</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="background-color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;"><em>کارآیى مطالعه‏ </em></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">1. کیفیت مطالعه را بالا ببرید؛ به روخوانى سطحى در حالت پراکندگى فکر قناعت نکنید و با مفهوم و معناى مطلب، ارتباط برقرار سازید تا آن چه را که مورد نیاز است، به خوبى درک کنید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">2.<span style="color: #008000;"> حجم مطالعه، حواس شما را پرت نکند؛ مطالعه بیشتر و سریع‏تر، تنها بهانه&nbsp;‏اى براى بیشتر دانستن&nbsp;</span></span><span style="color: #008000;">ا<span style="font-family: Tahoma;">ست؛ پس ابتدا آن چه را مى‏خواهید بدانید و بفهمید، برداشت کنید و آن گاه با کلمات «سرعت» و «بیشتر» وسوسه شوید. </span></span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">3. قبل از آن که از موضوع اصلى کتاب منحرف شوید و به مطلب دیگرى بپردازید، قسمت‏هایى را که دوست دارید به خاطر بسپارید، مشخص کنید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">4. <span style="color: #993300;">حتماً براى مطالعه خود برنامه&nbsp;‏ریزى داشته باشید. این که قصد یادداشت بردارى دارید یا خیر، در مورد چه موضوعى باید تمرکز کنید، چه سؤالاتى در ذهن دارید که در این کتاب جواب آنها را مى‏جویید و...، همه باید از قبل برنامه‏&nbsp;ریزى شده باشند. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">5. باید کتابى که مطالعه مى‏کنید، مختص به خود شما باشد تا به راحتى در آن علامت‏گذارى و نکته نویسى کنید. استفاده از مداد یا ماژیک رنگى، به شما امکان مى‏دهد تا در مراجعه مجدد به کتاب، بهره بیشترى ببرید؛ هر چند نباید این خطوط رنگى، استفاده شما را از سایر خطوط کتاب کاهش دهد. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">6. <span style="color: #3366ff;">هنگام مطالعه، همواره یک قلم در دست داشته باشید؛ زیرا مطالعه، آنگاه کارآیى مطلوب مى‏یابد که همراه با مطالعه سؤالات، ذهن خود را با آموزه&nbsp;‏هاى کتاب تطبیق دهید و در حاشیه آن یادداشت کنید</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">7. میان مطالعه و سایر کارهاى خود، تعادلى به وجود آورید تا هم از خواندن خسته نشوید و هم تجربه و عمل را به بهره‏&nbsp;ورى مطالعه خود بیفزایید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">8.<span style="color: #339966;"> مطالعه پراکنده، با موضوعات گوناگون و متناقض، موجب کاهش بهره‏&nbsp;ورى شما مى‏شود؛ سعى کنید در نوع کتابى که براى مطالعه انتخاب مى‏کنید، مطالعات قبلى خود را در نظر آورید تا نظم فکرى شما به هم نخورد.</span></span><span style="color: #339966;">&nbsp;</span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">9. اگر بتوانید از هر کتابى که مى‏خوانید، نکات مهم و کلیدى آن را خلاصه&nbsp;بردارى کنید، بر کارآیى مطالعه شما مى‏افزاید. این راهکار، آنگاه ارزشمندتر مى‏شود که خواننده به زبان و عبارات خودش، مطالب را یادداشت کند. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">10. <span style="color: #993366;">به یاد داشته باشید که علاقه و انگیزه، در مورد مطلبى که براى مطالعه انتخاب کرده&nbsp;‏اید، به بهره&nbsp;‏ورى شما از آن چه مى‏خوانید، بسیار مى‏افزاید</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">11. گاهى قرار دادن یک پاداشِ مشروط براى مطالعه حجم خاصى از کتاب، به هیجان و لذت مطالعه مى‏افزاید و نوعى اثر تشویقى بر فرد مى‏گذارد. این پاداش‏ها، مى‏تواند دیدن یک برنامه تلویزیونى، رفتن به مکانى خاص، انجام یک فعالیت مورد علاقه یا حتى خوردن یک خوراکى مورد علاقه باشد؛ مشروط بر این که میزان تعیین شده، مطالعه شده باشد. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">12.<span style="color: #008000;"> رنگ کاغذ، رنگ قلم، نحوه نشستن، فاصله چشم با کتاب، نور محیط و سایر شرایط مکانى نیز در کارآیى مطالعه شما کاملاً مؤثرند. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #008000; background-color: #cc99ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;"><em>تمرکز مطالعه‏ </em></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">دکتر خادمى در کتاب «مطالعه روشمند»، نکاتى را براى ایجاد تمرکز حواس لازم مى‏داند که عبارتند از: </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">1. علاقه به موضوع مورد مطالعه، یکى از علل مهم ایجاد تمرکز و دقت در حین مطالعه است. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">2. <span style="color: #0000ff;">هماهنگى اراده و تخیل نیز در این رابطه کارساز است؛ به عبارت دیگر، چشمان فرد بر صفحه کتاب و افکارش در حال پرواز به دور دست‏ها نباشد. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">3. برخى مسائل جسمى و روحى نیز مى‏توانند تمرکز فرد را بر هم بزنند؛ مانند گرسنگى، تشنگى، بیمارى، نگرانى و اضطراب. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">4. <span style="color: #800000;">برخى مسائل محیطى نیز از عوامل برهم زننده تمرکزند؛ مانند سروصداى زیاد، نور زیاد یا کم، لباس نامناسب و... . </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">آقاى حق جو در کتاب «روش‏هاى تسریع در خواندن و درک»، چند نکته مهم دیگر را نیز بر این فهرست مى‏افزاید که عبارتند از: </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">5. یکى از مهم‏ترین عوامل بر هم خوردن تمرکز، عجله و شتاب است. این حالت، سطح مطالعه را کاهش مى‏دهد و تمرکز را بر هم مى‏زند. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">6. <span style="color: #339966;">یکى از مسائل قابل توجه دیگر، سنگینى معده و سیرى بیش از حد است و به قول حضرت رسول اکرم صلى‏الله‏&nbsp;علیه‏&nbsp;وآله، «پرى معده و سیرى زیاد، به وجود آورنده حماقت است». این، همان خواندن و نفهمیدن و به عبارتى، عدم تمرکز و عدم ارتباط، با مفهوم کتاب است</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">7. انتخاب زمان مناسب، از عوامل ایجاد تمرکز است؛ مثلاً پس از استراحت، خصوصاً در صبحگاهان، بهترین حالت تمرکز و ساعات خستگى و کسالت، نامناسب‏ترین اوقات، براى تمرکزند؛ البته در صبحگاهان، لازم است قدرى ورزش کنید تا بدن آمادگى لازم را به دست آورد. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">8. <span style="color: #ff00ff;">نظم و انضباط در نوع، ساعت و مکان مطالعه، همگى از عوامل ایجاد کننده تمرکز مى‏باشند. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="background-color: #ffcc00;"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;"><em>سرعت مطالعه </em></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">1. دکتر فیل ریس پیشنهاد مى‏کند که اگر قصد دارید سرعت مطالعه را افزایش دهید، حتماً ابتدا به فهرست کتاب نظرى دقیق بیندازید تا نسبت به موضوعات کلى کتاب آگاهى پیدا کنید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">2. <span style="color: #008080;">تند خوانى، همیشه مناسب نیست و در مطالبى که به تعمق و تأمل نیاز دارد، اصلاً نباید به کار گرفته شود. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">3. مغز ما همیشه تندتر از بیان ما کلمات را دریافت مى‏کند؛ براى افزایش سرعت، سعى کنید عادت بلند خوانى کتاب را ترک کنید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">4. <span style="color: #800000;">تمرین کنید تا به جاى درک لغت به لغت یک جمله، به درک گروهى لغات عادت کنید</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">5. به نظر نویسنده کتاب «تسریع در خواندن و درک»، یکى از عوامل کندخوانى، برگشت است؛ یعنى آن که فرد مرتب نگاه خود را به خطوط پیشین بر گرداند. این کار، تمرکز فرد را از میان مى‏برد و وقت زیادى را تلف مى‏کند. هنگام مطالعه، چشم باید به طور مستقیم و به موازات صفحه حرکت کند و از پریدن به سطرهاى بالا و پایین، دورى جوید. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">6. <span style="color: #0000ff;">کسانى که با انگشت خط مورد مطالعه را دنبال مى‏کنند، باید این عادت را ترک کنند؛ زیرا در تند خوانى، فقط چشم کار مى‏کند، نه دست و زبان</span>. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">7. نویسنده کتاب «مطالعه روشمند»، بر این باور است که حتى تکان دادن سر هنگام مطالعه، از سرعت مطالعه مى‏کاهد؛ پس بهتر است که این گونه بگوییم: در تند خوانى، فقط چشم کار مى‏کند؛ نه دست، نه زبان و نه سر. براى دیدن همه صفحه کتاب، اصلاً به حرکت سر نیازى نیست؛ صفحه، خود در دامنه بینایى قرار دارد. </span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">8. <span style="color: #ff0000;">وى از مشکل دیگرى به نام «خالى خوانى» نام مى‏برد که عبارتست از: سرگردانى چشم در حاشیه سفید کتاب یا لابه‏&nbsp;لاى خطوط و یا هر قسمت غیر مفید صفحه. این حالت را دیدن غیر مفید نیز مى‏گویند و موجب کاهش سرعت مطالعه مى‏شود. </span></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size: small; font-family: Tahoma;">9. حتى نوع ورق زدن نیز به صرفه‏&nbsp;جویى در وقت کمک مى‏کند. ورق زدن درست آن است که با دست چپ واز گوشه بالایى صفحه صورت گیرد و چند لحظه قبل از پایان صفحه، دست براى ورق زدن آماده باشد. کسانى که با دست راست و از گوشه پایینى صفحه ورق مى‏زنند، از سرعت و تمرکز خود مى‏کاهند.</span></strong></p> text/html 2013-09-15T09:02:34+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری اصول مطالعه مفید http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/193 <p align="right"><font size="3">&nbsp;1<span style="color: #800000;">-از نشستن به حالت لمیده پرهیز شود که درست نشستن ،درست نفس کشیدن و تابیدن نور مناسب از ملزومات است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;2-به استراحت بین زمانهای مطالعه توجه خواص داشته باشید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;3-برای اینکه مطالب ریز تر فراموش نشود نباید انها را یکجا یاد گرفت</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;4-مغز تمایل شدید به انجام هرچه سریع تر کارها دارد.اگر زمان و مقدار مطالعه نا مشخص باشد در مطالعه نقصان ایجاد میگردد</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;5-اهمیت مرور بلافاصله و مرور یک روز بعد از آن بسیار زیاد است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;6-خواب به بهبود حافظه ی بلند مدت کمک میکند.بنابرین در هنگام امتحانات&nbsp; مدت زمان خواب خود را بسیار کم نکنید.بین ۶ تا ۸ ساعت مناسب است.این بازه را در تمام مدت مطالعه ی کنکور حفظ کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;7-توجه نمایید که هر کس نمره ی بهتری می گیرد با هوش تر نیست.بلکه از وقت و نیروی&nbsp; خود به خوبی استفاده&nbsp; کرده و روش صحیح مطالعه را می داند</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;8-اساس خواندن فعال سوال گذاری است.خواننده ی فعال در حین خواندن دائما سوال میکند.</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;9-اگر میخی بیشتر در چوب فرو رود دیر تر کنده میشود.اگر مطالب به خوبی فهمیده شود در حافظه ی بلند مدت به درستی ثبت گردند دیر تر فراموش میشود</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;10-اگر به مطلبی علاقه مند باشید ،به خاطر سپاری آن راحت تر است لذا دروس را با علاقه بخوانید و مثلا نگویید من از آن درس بدم می آید</span></font></p> <p align="right"><font size="3">&nbsp;<span style="color: #0000ff;">11-قبل از رفتن سر کلاس مطالعه اولیه انجام دهید و بعد از کلاس مرور درس های تدریس شده را فراموش نکنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;12-نکات مبهم درسی را به صورت کلیدی بنویسید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;13-وقتی میخواهید کتابی را بخوانید آن را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید و زمان مطالعه را مشخص کنید،هر چقدر مطلب به بخشهای کوچکتری تقسیم شود یادگیری آن راحت است.</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;14-تجسم سنگ بنای حافظه است،سعی کنید آنچه را میخوانید در ذهن خود مجسم کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;15-سعی کنید بین نکات ارتباط بر قرار کنید،مطالب مرتبط بهتر در ذهن می ماند</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;16-درس خواندن موثر خط کشیدن زیر خطوط کتاب نیست،مطالعه صحیح شامل خواندن،نوشتن،تکرار و مرور است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;17-خواندن و بازگو کردن مطالب خیلی بهتر از خواندن صرف است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;18-بعد از بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مطالعه ،در حدود ۵۰ ٪ مطالب فراموش می شود ،با مرور صحیح از این فراموشی جلوگیری کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;19-از درس خواندن در حالت های مختلف اجتناب کنید.تا حد ممکن خود را به مطالعه پشت میز عادت دهید و از خوابیدن و درس خواندن پرهیز کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;20-به سلامتی و تغذیه ی خود بسیار اهمیت دهید</span></font></p> <p align="right"><font size="3">&nbsp;<span style="color: #800000;">21سعی کنید تا حد ممکن در یک مکان (یا حد اکثر برای تنوع در دو محل،نه بیشتر)مطالعه کنید و از مطالعه در پارک ها و مکانهای شلوغ بپرهیزید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;22-قبل از شروع مطالعه و بعد از آن کمی استراحت کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;23-اگر متنی را در زمانی که مشخص کردید خواندید خود را تشویق کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;24-با علاقه و اشتیاق برای رسیدن به هدفتان درس بخوانید نه از روی اجبار</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;25-سعی کنید شب هنگام خوابیدن آنچه را خوانده اید مرور کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;26-خود را به مطالعه ی روزانه و منظم عادت دهید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;27-موضوعات مشابه مثل زبان عربی و انگلیسی را پشت سر هم مطالعه نکنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;28-بلا فاصله بعد از غذا خوردن شروع به مطالعه نکنید.کمی استراحت کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;29-در ابتدای ساعات مطالعه درسهایی را بخوانید که به آنها علاقه دارید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800000;">&nbsp;30-تا درسی را یاد نگرفته اید سراغ درس دیگری نروید</span></font></p> <p align="right"><font size="3">&nbsp;<span style="color: #008000;">31-در ابتدای سال اگر مسائل را تحلیلی و در زمانی زیاد تری حل کنید و به آنها فکر کنید برای فهم مطلب مفید است ولی این کار را تا انتها ادامه ندهید.بعد از مدتی به فکر افزایش سرعت خود باشید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;32-بیشتر با ذهن مطالعه کنید نه با چشم</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;33-خلاصه هایی را که برمیدارید(که توصیه میکنم از ابتدای سال این کار راانجام دهید و آن را جدی بگیرید)با زبان خودتان بنویسید.یادتان باشد خلاصه برداری میکنید نه تکلیف شب</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;34-به محض نشستن پشت کتاب درسی این دست و آن دست نکنید.با تمرکز شروع کنید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;35-ساعات اولیه ی صبح را برای درس خواندن از دست ندهید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;36-اراده ی شما برای کسب موفقیت از هر عاملی مهمتر است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;37-تنوع آموزشی بهتر از تراکم آموزشی است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;38-یک علت مهم فراموشی حفظ کردن مطالب به صورت پشت سر هم است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;39-وقتی که صرف نوشتن نکات کلیدی میکنید هدر دادن وقت نیست بلکه استفاده ی مفید از وقت است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #008000;">&nbsp;40-بهترین زمان یادداشت برداری بلا فاصله بعد از فهمیدن یک نکته است</span></font></p> <p align="right"><font size="3">&nbsp;<span style="color: #800080;">41-فاصله ی مفید برای مطالعه ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری کتاب است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;42-با دید مثبت به دروس نگاه کنید تا از خواندن آنها لذت ببرید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;43-تنفس صحیح را فراموش نکنید،چرا که به افزایش کارایی ذهن شما کمک میکند</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;44به حافظه ی خود اعتماد کنید،این کار باعث میشود مطالب را بهتر به خاطر بسپارید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;45-برای موفقیت از تلقین مثبت استفاده کنید که معجزه می کند و از جملات مایوس کننده به شدت بپرهیزید که به شدت مخرب است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;46-تا اندازه ای مطالعه کنید که حس نکنید ادامه ی مطالعه بی فایده است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;47-سیستم ذهنی خود را طوری تنظیم کنید که با یک بار مطالعه مطلب را یاد بگیرید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;48-در تقویت روحیه ی خود بکوشید&nbsp; چون مطالعه تا حدود زیادی یک فرایند روانی است</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;49-سعی کنید مطالبی را که می آموزید با مطالبی که قبلا یاد گرفته اید ارتباط دهید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;50-چند روز مانده به امتحان را فقط از نکات کلیدی و خلاصه هایی که در طول سال برداشته اید استفاده کنید و از خواندن مطالب جدید به شدت بپرهیزید</span></font></p> <p align="right"><font size="3"><span style="color: #800080;">&nbsp;51یاد خدا را فراموش نکنید که اعتماد به نفس وصف نشدنی و خارق العاده ای به شما میدهد و بازده شما را بسیار زیاد میکند</span></font></p> text/html 2013-09-15T09:00:33+01:00 ravanshenas844.mihanblog.com مهشید چوبداری چند راهکار برای افزایش کارایی مطالعه http://ravanshenas844.mihanblog.com/post/192 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><br>1<span style="background-color: #ff99cc;">. با برنامه ریزی مناسب، درس خواندن را به عادت تبدیل کنید</span>.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">اگر برنامه ریزی زمان­بندی شده­ای برای خود نداشته باشید، هر چقدر هم که درس بخوانید و نمره خوب بگیرید، هیچ­گاه متوجه جایگاه خود نمی شوید. متوجه نمی­شوید در چه اوقاتی، چه درسی را بهتر می­فهمید و یاد می­گیرید. متوجه نمی­شوید چه زمان­هایی را بی­خود از دست داده­اید و اصلاً تشخیص نمی­دهید که چه درسی را به چه روشی بخوانید. پس یک برنامه­ریزی زمان­بندی شده هر چقدر هم ساده،خیلی چیزها مشخص می­کند.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp;2<span style="background-color: #99ccff;">. محیطی مناسب برای درس خواندن فراهم کنید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #ff0000;">بهترین مکان برای مطالعه میز شخصی و اتاقی جدا از جریان­های غیر درسی است</span>. بهتر است میز مطالعه در کنج اتاق قرار داشته باشد به طوری که شما رو به دیوار قرار بگیرید. از اطراف میز کار خود هر چیزی که حواستان را پرت می­کند بدارید. تمام وسایل مورد نیاز برای مطالعه را روی میز قرار دهید تا هنگام مطالعه دائماً مجبور نباشید از جای خود بلند شوید. نور اتاق مطالعه نیز باید کافی و تلفیقی از نور سفید و زرد باشد.هنگام خواندن لم ندهید، همیشه درست پشت میز بنشینید به طوری که تمام مفاصل بدنتان زاویه 90 درجه داشته باشند. دستتان را زیر سرتان نگذارید، روی میز نخوابید و . . . هر وقت خسته شدید از جای خود بلند شوید و کمی قدم بزنید و چند حرکت کششی انجام دهید، سپس دوباره مشغول مطالعه شوید.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">(اگر فراهم کردن چنین محیطی برایتان در منزل مقدور نیست می­توانید از کتابخانه نزدیک محل سکونت خود استفاده کنید.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #cc99ff;">3. درس­ها را در همان روز مرور کنید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">سعی کنید همیشه به کارهای مدرسه و درس خواندن الویت دهید و بعد از انجام آن­ها به فعالیت­های دیگر مانند تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر، تفریح،مهمانی و . . . بپردازید.<span style="color: #0000ff;"> یک مرور سریع از نکات مهم هر درس در همان روز باعث ماندگاری بیشتر در مغز و یادآوری آسان­تر مطالب خواهد بود</span>. مخصوصاً در مورد دروس اختصاصی، حل کردن تمرین، چند ساعت بعد ازتدریس، بسیار مفید خواهد بود.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">4. <span style="background-color: #00ff00;">مرحله به مرحله پیش بروید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">همیشه از کل به جزء و از بزرگ به کوچک رسیدن، روش کارایی در امر یادگیری در سنین مختلف است. <span style="color: #800080;">در زمان درس­خواندن ابتدا سعی کنید یک درک کلی از مطلب داشته باشید سپس وارد جزئیات شوید،با</span> این روش امکان موفقیت شما بیشتر می­شود.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #ff9900;">5. افزایش ساعات مطالعه</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #008000;">ساعات مطالعه خود را کم­کم (حتی اگر شده روزی 10 دقیقه) ولی پیوسته افزایش دهید</span>. مثلاً یک روز 7 ساعت مفید درس نخوانید و 3 روز بعد روزی دو ساعت! مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه­ای افتاده باشد. چون 50% کارآیی مدت مطالعه بستگی به عادت مطالعه شما دارد.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #00ffff;">6. وضعیت جسمی خود را در نظر بگیرید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #800000;">در زمان­هایی که خسته، عصبانی، حواس­پرت . شتاب­زده هستید درس نخوانید،</span> زیرا در چنین حالاتی تلاش شما برای یادگیری بی­فایده است و مغز انسان در این حالات اطلاعات را دفع می­کند. بنابراین زمانی که فکر شما بر چیزهای مشغول است خود را مجبور به درس خواندن و یادگیری نکنید. این کار چیزی جز اتلاف وقت نیست.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #ff9900;">7. هدف داشته باشید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #3366ff;">از هدف­هایی که نیازمند تلاش ولی قابل دسترسی­اند، استفاده کنید</span>. کافی است سعی کنید فرق بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را دریابید. اهداف بلندمدت را مانند یک رویا در ذهن بپرورانید و نگه­دارید، در عین حال فعالیت­های روزانه زندگی را به اهداف کوتاه مدت اختصاص دهید.مثلاً مهندس شدن، پزشک شدن و . . . اهداف بلند مدت و مهمی هستند. هر کدام از این­ها مسیرهایی را می­طلبند که شما باید این مسیرها را با تلاش و دستیابی به اهداف کوتاه مدت، سپری کنید. مثل فارغ التحصیلی از دانشگاه با معدل خوب و اندوختن مهارت و تجربه در حین تحصیل، قبل از آن، گذشتن از سر کنکور و . . . تا برسد به کوتاه­ترین هدف، مثل اینکه فردا از 8 تا 10 باید زیست بخوانم و. . .</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #ffff00;">8. به تناسب پیشرفت­ها، به خود پاداش بدهید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #ff00ff;">هر چند وقت یک­بار به عنوان پاداش به کارهای مورد علاقه­ای که برایتان لذت­بخش است بپردازید</span>. مثلاً به خودتان قول بدهید که اگر یک هفته کامل از شنبه تا پنجشنبه، برنامه­تان را به موقع به انجام برسانید و از برنامه عقب نیفتید، جمعه آن هفته را به کوه بروید. بهتر است بیشتر به فعالیت­های سبک بدنی و ورزشی و نشاط­آور بپردازید.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #33cccc;">9. در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید</span>.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">آمار نشان داده که<span style="color: #993366;"> ذهن انسان در زمان­های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان­های طولانی عمل می­کند</span>. بنابراین بهتر است بعد از هر 30 الی 45 دقیقه درس خواندن، 10 دقیقه به خودتان استراحت بدهید، ضمن اینکه درس خواندن برای مدت زمان طولانی نه تنها کسالت­آور است، بلکه باعث خستگی، ایجاد استرس و سردرگمی می­شود، در نتیجه قدرت یادگیری را کاهش می­دهید.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #ccffcc;">10. عوامل مخل یادگیری را محدود کنید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #ff0000;">زیاده­روی در تماشای فیلم و تلویزیون، انجام بازی­های کامپیوتری یا استفاده بیش از حد از اینترنت، بیرون رفتن از منزل به منظورهای مختلف، مکالمه بیش از حد تلفن، خواب بیش از اندازه و . . .یادگیری را مختل می کند.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #99ccff;">11. نا امیدی دشمن یادگیری است.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="color: #800080;">افرادی که دائماً خود را به دلیل کندی در یادگیری سرزنش می­کنند، حتی اگر پیشرفتی مناسب و قوه یادگیری بالایی داشته باشند، همواره در استرس به­سر می­برند</span>.در مقابل افرادی که به خود و سرعت یادگیری­شان اطمینان دارند، اگر از هوش و استعداد کمتری نسبت به گروه قبل برخوردار باشند، نتیجه کارشان بهتر است، زیرا این افراد انرژی خود را صرف نگرانی و حساسیت­های بی­مورد نکرده، آهسته و پیوسته پیش می­روند.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="background-color: #99cc00;">12. به وضعیت تغذیه خود اهمیت بدهید.</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">به­طور کلی <span style="color: #800000;">بهتر است یک برنامه­ریزی غذایی متعادل و مفید برای خود داشته باشید</span>. برای این کار بهتر است از فواید و مضرات مواد غذایی و از بهترین زمان صرف آن­ها مطلع باشید.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">نکته: پیش از مطالعه از صرف غذاهای چرب و سنگین خودداری کنید و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه را آغاز کنید، چون پس از صرف غذای سنگین، بیشتر جریان خون متوجه جریان گوارش می­شود تا به هضم و جذب غذا کمک کند و لذا خون­رسانی به مغز کاهش می­یابد و از تفکر و تمرکز کاسته می­شود</font></p>